Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Trutnov i okolice

Wyszukiwanie:

1. Pomnik ze św. Antonim

Jest to prosty niewielki zabytek bez napisów, pierwotnie otynkowany surowym tynkiem. Stoi przy drodze nr. II/300 w kierunku od Žacléřa do Trutnowa przed wznoszącym się wierzchołkiem przez grzebień nad Babím, mniej więcej 200 metrów po prawej stronie przy lekkim zakręcie. Zadaszenie z piaskowca i obraz św. Antoniego Paduańskiego w płytkiej niszy nie zachował się. Według zapisu w kronice gminy Babí miał powstać po roku 1870, odnotowany w kosztach rodziny Fiedler z domu nr. 72.

 

10. Krzyż ze św. Antoninem i św. Anną

Cokół u góry jest zakończony łukiem i spustem. Na frontowej stronie trzpienia jest okrągła nisza z reliefem św. Anny i św. Antoniego Paduańskiego na bazie chmur. Matka Panny Marii jest przed- stawiona w roli nauczycielki, trzymając otwartą książkę w lewej ręce, a swoim prawym ramieniem przytula małą dziewczynkę – Pannę Marię. Na trzpieniu przymocowano głowicę z zadaszeniem, ozdobionym romańskimi łukami i symbolem Trójcyjedynego Boga. Jednocześnie tworzy piętę wą- skiego krzyża, u której znajdują się dwie główki aniołów. Jednak oryginalny krzyż z posągiem Chrystusa wyciosany z kamienia nie przetrwał, obecny kształt pochodzi z renowacji w 2015 roku. Napisy (w tłumaczeniu): Śmierć i świat musi ulec, krzyż nad oboma zwycięży: Chwała i błogosławieństwo przyjdą do wszystkich, którzy uklękną przed nim z wiarą. Zbudowany w 1877 roku przez Antona i Annę Altmann.

 

100. Tułów krzyża

Po przyjeździe drogą asfaltową do dawnej wsi, wspomnianej już w 1260 r., stoi przeniesiony po remoncie w 2017 roku cokół piaskowcowy, na którym można przeczytać (w tłumaczeniu): Ufundowano przez Franza Fleischera roku MDCCCLVI [1856 r.]. Darczyńca wówczas mieszkał w domu nr. 40, a podobnie jak większość innych większych rolników zarządzał gruntami, które rozciągały się od potoku Debrnskiego do granicy katastru Zlatá Olešnice. Cokół był pierwotnie częścią fundamentu pod żeliwnym krzyżem i stał w środku wsi w miejscu, które jest obecnie niedostępne.

 

101. Krzyż z Panną Marią

Krzyż z reliefem Panny Marii został przeniesiony z posesji latem 2017 r., zamkniętego rozdrożem, gdzie mu groziło zawalenie. W tym samym czasie zostały przywrócone skradzione schody. Poprzednia renowacja została przeprowadzona w 1996r. Na koszt niemieckiego rodzimego Gottfrieda Franza, który jest spokrewniony z dawcami z 1890 r. Wówczas pomnik otrzymał nowy krzyż, na którym brak już posągu Chrystusa. Napisy (w tłumaczeniu): Pochwalony bądź Jezus Chrystus. Sporządzono przez Karola i Mariannę Demuth w 1890r. F. Špatenka, Trutnov.

 

102. Zatrzymanie Drogi Krzyżowej

W mieście są znane tylko trzy drogi krzyżowe, z których dwie zostały już opisane. Trzecia prowadziła wzdłuż drogi dojazdowej z Voletin, następnie dolną częścią wsi i dalej do góry na zboczach, poza zabudową, pomiędzy Debrnym i Złotą Olešnicą, na szczyt górki, zwanej dziś Hony - w XIX wieku Kreuzweg. Przystanek datowany jest na MDCCCXXXVII [1837] i składa się z wąskiej kolumny z głową w kształcie kaplicy, w niszach której umieszczono na blasze malowane obrazki. Szczyt zabytku jest ozdobiony kutym krzyżem.

 

103. Żeliwny krzyż

Jak wynika ze starych map, krzyż stał na skrzyżowaniu, które zniknęło zaniknięciem wsi, więc obecnie znajduje się w środku ogrodzonych pastwisk. Piedestał składa się z dwóch kamiennych bloków o różnych wielkości, na której stoi szczupły kadłub w kształcie piramidy z ozdobnym gzymsem. Na górze jest przymocowany żeliwny krzyż z Chrystusem, uzupełniony blaszaną aureolą. Przód i tył kadłuby niesie ślady po przymocowaniu na blachę malowanych obrazów religijnych. Przed naprawą trudne do odczytania teksty na bokach były prawdopodobnie inspirowane współczesnym modlitewnikiem, tekst z przodu na dole informuje o powstaniu zabytku (w tłumaczeniu): Chrześcijaninie, nie przechodź bezczynnie wokół tego krzyża, ponieważ jest to również Twój Zbawiciel i Odkupiciel! AZCZO [?] Spójrz na swojego Zbawiciela! Jeśli twoje serce się sprzecza, by przebaczyć Twoim wrogom, pamiętaj, co On uczynił. Jeśli trudne pełnić Ci swoje obowiązki z woli Boga, to pamiętaj: Jezus mówi do Ciebie: Weź swój krzyż i naśladuj mnie! Ufundowano przez Johanna Fleischera, chłopa z Debrnego nr. 31, w 1840 roku.

 

104. Krzyż Winklera

Krzyż pokutny, obecnie bez jakiegokolwiek napisu, stoi w pobliżu granicy z Polską. Jest wyciosany z jednego elementu piaskowca, a cokół tworzy masywna kamienna płyta. Trzon i głowa są profi lowane, jedyną ozdobą jest na przedniej stronie stylizowany kwiat. W niszach brak płyty z napisem lub obrazu świętego na blasze. Żeliwny krzyż z Chrystusem pochodzi z remontu w 2017 roku. Oznaczenie krzyża najprawdopodobniej było związane z ówczesnymi właścicielami posesji. Członkowie rozgałęzionej rodziny Winkler żyli i mieszkali w Bernarticach, skąd drogą ślubu przenieśli się również do Debrnęgo.

 

105. Krzyż przed kaplicą

W zburzonej kaplicy św. Jana Chrzciciela w dawnej wiosce stał krzyż, udokumentowany na fotografi i z lat siedemdziesiątych poprzedniego wieku. Na cokole, z napisem na przedniej powierzchni, został zamontowany trzon w szachownicę zdobionymi bocznymi miejscami i reliefem P. Marii w płytkiej niszy. Wysoka głowa z symbolem oka Boga niosła żeliwny krzyż z Chrystusem. Pomnik został po zburzeniu kaplicy wydobyty z gruzów przez dawnego mieszkańca wsi. Napisy (w tłumaczeniu): Bogu [oddają] wszyscy honor. I rok 1855; z tyłu Ufundowano przez Karola Fleischera i jego żonę w nr. 75, data 1855r.; na cokole G. B. V. Andreas Staude. W nazwisku kamiennika są litery „S” i „T”, napisane przez siebie jak na kamieniach granicznych miasta Trutnov oraz litery „d” są wielokrotnie zamienione za „b” i na odwrót - patrz nr. 45 w Střítež. Obie części pomnika zostały w 2017 roku przejęte przez miasto i przywrócone do pierwotnej lokalizacji. Krzyż żeliwny nie jest oryginalny. Podczas przywracania nad schodami pojawił się na czarno napisany rok 1909 i inicjały J.W., co było związane z wcześniejszą naprawą.

 

106. Posąg Panny Marii Różańcowej

Pomnik znajduje się naprzeciwko domu nr. 51. Stoi na stopniowanej podstawie z szerokim cokołem. W dolnej części strony są ozdobione wspornikami z walutowym ornamentem, którymi optycznie dostosowują różnicę wymiarów do cokołu. Środkowa część piedestału odstawy jest na górze zakończona gzymsem, pełniącym funkcję zadaszenia. Cokół jest niski, składający się z trzech stopni. Pomnik otoczony jest kutym ogrodzeniem z drzwiczkami. Cały obiekt stoi na zboczu na ogromnej, betonowej podstawie, która wyrównuje różnicę wysokości terenu wobec drogi. Wykonanie podłoża jest nieestetyczne do charakteru pomnika, przez dodani betonu na powierzchni i najprawdopodobniej pochodzi z okresu powojennego. Posąg Panny Marii wykonany jest w duchu objawienia z Lourdes, z różańcem w ręku. Rozmiar posągu jest prawie realistyczny. Napisy (w tłumaczeniu): Ta dziewica nam uzycza, z nieba dobra wiecznego; z ta królową wziął świat nową światłośc daru Bozego. Chrystusowi Synaczkowi Twemu, zaleć nam pilnie, byśmy nie zginęli, lecz wypłynęli z świata toni usilnie. Ufundowali w 1892 r. Johann i Johanna Schmidt. Autor J. Kühn, Pecka.

 

107. Kalwaria

Stoi przed gospodarstwem rolnym nr. 5 pomiędzy dwoma żywotnikami i składa się ze skały z piaskowca, na której stoi wysoki wąski krzyż z rzeźbą Chrystusa. Na dole jest piaskowcową grupą rzeźb wyobrażone wydarzenie biblijne, gdzie stoi bólem pogrążona Maria. Ona obejmuje dłoń swojego zmarłego syna i w bólu pada na ziemię. Przy tym pociesza ją Święty Jan, klęczący obok krzyża. Metalowe ogrodzenie jest pięknym dziełem rzemieślniczym. Napisy (w tłumaczeniu): Tak się stało! Ufundowano przez Aloisa i Berthę Weber w 1914r. Autor J. Zeipelt, Trutnov.

 

108. Krzyż ze św. Teresą

Stoi na zboczu na lewo od domu nr. 25. Składa się z kamiennego cokołu, trzonu, głowy z gzymsem i żeliwnego krzyża z Chrystusem. Choć powstał dopiero w połowie XIX wieku, jego autor był mocno zainspirowany epoką barokową i wykorzystywał również wzory rococo. Z przodu znajduje się w płytkiej niszy relief świętej Teresy. Napisy (w tłumaczeniu): Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni i zmartwieni, a ja wam dam odpocząć. Mateusz – 11 rozdział 28 wiersz. Sporządzone przez Antona i Theresię Grosmann 1852 r.

 

109. Krzyż Mariański

Krzyż od naprawy w 2017 r. stoi po prawej stronie przed mostem, gdzie został przeniesiony z przeciwległego stoku. Składa się z prostego cokołu, prostego trzonu, głowy i własnego żeliwnego krzyża, który ma belki wykończone wzorem koniczyny. Na nim jest zamontowany żeliwny Chrystus z głową pochyloną do prawego ramienia. U pięty krzyża widzimy modlącą się Pannę Marię z rękami skrzyżowanymi w długim trzepoczącym płaszczu. Niestety, z przodu brak płyty z napisem, więc wiek można oszacować orientacyjnie na drugą połowę XIX wieku.

 
1 2 3 4 5 6 [...] 10 dalszy
Wytworzono 21.2.2018 15:27:12 | przeczytano 26184x | ernest
 
load