Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Informacje o projekcie

Projekt o nazwie „I małe jest piękne“ stawia sobie za cel przybliżyć mniej znane zabytki ważnych dla turystyki regionów Dvoru Králové, Trutnova, Świdnicy i ich okolic, które wspólnie w znaczący sposób przyczyniają się do poznania czeskiego i polskiego pogranicza. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Drukowane i internetowe przewodniki zazwyczaj zwracają się do nas z ofertą przepięknej, częściowo jeszcze dzikiej przyrody z masywami górskimi, głębokimi dolinami, wąwozami, szerokimi niwami, rozległymi łąkami i równinami, głębokimi lasami, rwącymi lub leniwie płynącymi rzekami i strumykami. Zapraszają nas do odwiedzenia starodawnych centrów miast, uroczych i architektonicznie cennych grodzisk, zamków, twierdz, zabytków technicznych i innych artystycznych sztuk z ubiegłych stuleci. To wszystko udostępniono przejazdem po wygodnych autostradach, uczęszczanych drogach, liniach kolejowych, czy utrzymywanych ścieżkach rowerowych. Częścią infrastruktury ważnych zabytków są zarówno nowoczesne jak i starodawne hotele oraz inne obiekty zakwaterowania, oferujące także fitness dla odnowy sił, dysponujące dużymi parkingami.

Cieszące się mniejszym zainteresowaniem w naszym regionie na razie pozostają niewielkie zabytki w regionie, zazwyczaj powstałe z pobudek religijnych. Znajdują się nie tylko wzdłuż głównych dróg komunikacyjnych, umiejscowione są szczególnie poza uczęszczanymi miejscami historycznymi i odwiedzanego centrum Trutnowa, okolic gmin i miast, w sąsiedztwie polnych dróżek i leśnych ścieżek. Często do nich już dziś nie prowadzą żadne drogi, ponieważ zupełnie zarosły trawą i krzakami, lub zostały w ramach łączenia dla produktywniejszej uprawy ziemi, szczególnie w latach 50 do 80 ubiegłego wieku, zostały zaorane.

I właśnie na tych zabytkach, przeważnie kamiennych, rzadko metalowych czy drewnianych, skupił się nasz mikroprojekt „I małe jest piękne“.

Do prezentowanej kolekcji wybrano kilka drobnych sakralnych zabytków z miejscowości Zlatá Olešnice, Bernartice, Královec, Lubawka, Chełmska Śląskie, Jawiszów, Krzeszów oraz Kamienna Góra tak, aby turysta miał możliwość poznać drobną artystyczną sztukę naszych przodków na całej trasie wszystkich trzech partnerów projektu. Czy wybiorą za swój punkt wyjściowy do wędrówki polską Świdnicę i wyruszą stąd w kierunku Lubawki i dalej przez granicę państwa, która coraz więcej traci na swoim znaczeniu, do Trutnowa i Dvora Králové nad Labem i ich bezpośrednich okolic, czy wybiorą dokładnie przeciwny kierunek trasy, to już wszystko zależy od ich wyboru.

Publikacja jest jednocześnie dowodem umiejętności naszych przodków, szczególnie rzeźbiarzy pracujących z kamieniem i kamieniarzy, żyjących w tych miejscach w poprzednich wiekach oraz stosunku fundatorów drobnych rzeźb, często od prostych ludzi i ich potomków do ojczystej ziemi, którym osadzone pomniki przypominały radosne i smutne rodzinne wydarzenia i pobudzały wszystkich przechodzących do pokory, moralnego życia i miłości do Boga.

Zabytki opisane na poniższych stronach, to te, które licznie zachowały się w wolnej krainie i ocalały burzliwy okres 50 i 60 lat XX wieku, który był w ramach państwowej ideologii bardzo nieprzychylny wobec jakimkolwiek uwagom poprzedniego niemieckiego obywatelstwa, prywatnym rolnikom czy przejawom kultury religijnej. Tworzą one mniej więcej od 65 - 70% wcześniej istniejących niewielkich zabytków, widocznych na starych mapach. Przeważająca ilość z nich znajdowała się w 90 latach przełomowego XX wieku w uszkodzonym stanie. Przez ubiegłe lata zostały odnowione do postaci bliskiej oryginałowi, i to zarówno przez prywatnych właścicieli, jak i w znacznym stopniu przez miasto Trutnov, które zabytki te postrzega jako integralną część krainy kulturowej oraz jako dowód umiejętności rzemieślniczej i artystycznego uczucia naszych przodków. 

Wytworzono 21.2.2018 15:19:44 | przeczytano 549x | ernest
 
load