Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Informace o projektu

Projekt s názvem „I malé je krásné“ si klade za cíl přiblížit méně známé památky v turisticky významných oblastech Královédvorska, Trutnovska a okolí Świdnice, které však významně přispívají k poznání českého a polského příhraničí. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Tištěné a internetové průvodce nás obvykle oslovují krásnou, zčásti ještě divokou panenskou přírodou s horskými masivy, hlubokými údolími, roklemi, širokými nivami, rozlehlými loukami a pláněmi, hlubokými lesy, dravými či líně tekoucími řekami a potoky. Zvou nás k návštěvě starobylých center význačných měst, skvostných a architektonicky cenných hradů, zámků, tvrzí, technických památek a dalších výtvorů člověka z minulých staletí. To vše je dostupné po pohodlných dálnicích, frekventovaných silnicích, železničních tratích nebo upravených cyklostezkách. Součástí infrastruktury významných památek jsou moderní i starobylé hotely a jiná ubytovací zařízení, nabízející mimo jiné fitness pro obnovu sil, a prostorná parkoviště.

Poněkud stranou zájmu v naší oblasti dosud zůstávají drobné památky v krajině, většinou nábožensky motivované. Jsou rozesety nejen podél hlavních komunikací, ale především mimo frekventovaná místa historického a hojně navštěvovaného jádra Trutnova a okolních obcí a měst, v sousedství polních a lesních cest nebo pěšin. Mnohdy kolem nich dnes už žádné komunikace nevedou, protože zcela zarostly trávou a keři nebo tyto stezky byly v rámci scelování a produktivnějšího obdělávání pozemků v minulosti, hlavně v 50-tých až 80-tých letech minulého století, rozorány. Na uvedený typ památek, převážně kamenných, zcela výjimečně kovových nebo dřevěných, jsme zaměřili náš mikroprojekt „I malé je krásné“.

Do předkládané kolekce bylo dále vybráno několik drobných sakrálních památek ze Zlaté Olešnice, Bernartic, Královce, Lubawky, Chełmska Śł., Jawiszówa a Kamiennej Góry tak, aby měl turista možnost poznat drobné umělecké výtvory předků na celé trase všech tří partnerů projektu. Zda zvolí jako výchozí bod svého putování polskou Świdnici a vydá se odtud k Lubawce a dál přes státní hranici, která čím dál tím víc ztrácí na významu, do Trutnova a Dvora Králové nad Labem a jejich bezprostředního okolí, nebo zvolí přesně obrácenou trasu, necháváme na něm.

Publikace je zároveň dokladem umu generací především kamenosochařů a kameníků, kteří tu žili v minulých staletích před námi, a vztahu donátorů drobných plastik, mnohdy obyčejných lidí, a jejich potomků k rodné hroudě, kterým osazené pomníky připomínaly radostné i truchlivé rodinné události a nabádaly je samotné a všechny kolemjdoucí k pokoře, mravnému životu a lásce k Bohu.

Památky, uvedené na následujících stránkách, jsou všechny ty, které v rozličném stavu zachovalosti přežily ve volné krajině bouřlivé období 50. a 60. let

20. století, které bylo v rámci státní ideologie silně nepřátelské vůči jakýmkoliv připomínkám původního německého obyvatelstva, soukromým zemědělcům či projevům náboženské kultury. Tvoří přibližně 65 - 70% původního počtu dříve existujících a v archivních mapách zachycených drobných památek. Převážná většina z nich se v přelomových 90. letech 20. století nacházela v poškozeném stavu a v průběhu času je opravována do podoby blízké té původní, a to jak soukromými vlastníky, tak v mnohem větší míře městem Trutnov, které tyto památky vnímá jako neodmyslitelnou součást kulturní krajiny a jako důkaz řemeslného umu a uměleckého cítění předků.

Vytvořeno 21.2.2018 15:19:44 | přečteno 549x | ernest
 
load