Świdnicko

Vyhledávání:

143. ul. Lelewela 22

Maskaron ženského vzezření v šátku zdobí volutovou konzolu arkýře domu na nároží, postaveného v 19. století.

 

144. pl. Jana Pawła II

Konzola žebrové křížové klenby v podobě polychromované tváře Krista - dekorace Kaple Sachenkirchů přiléhající k jižní lodi kostela.

 

15. Rynek 30

Na fasádě domu byl umístěn reliéf představující slona. V první polovině 19. století se zde totiž nacházel obchod s koloniálním zbožím, jehož majitelem byl nějaký pan Mende.

 

16. Rynek 31

Přes tři patra klasicistní fasády stoupají kanelované pilastry vysokého řádu korunované kompozitními hlavicemi zdobenými volutovým a florálním ornamentem.

 

17. Rynek 32

- Dům „U orlů” vděčí za svůj název mistrně provedené štukové výzdobě. Voluty hlavic pilastrů tvoří křídla, mezi nimiž vystupují hlavy orlů. - Nad vchodem do domu byla umístěna kamenná hlava muže s bujným plnovouse. Plastika má viditelné renesanční stylistické prvky.

 

18. Rynek 33

Na levém okraji průčelí byla na konzole postavena socha sv. Pavla spolu s jeho tradičními atributy, tedy mečem a otevřenou knihou. Socha stála pod baldachýnem korunovaným fiálou s kraby a křížovou kyticí ze 14. stol. Gotické zpodobnění světce bylo však po roce 1929 nahrazeno kopií.

 

19. Rynek 33

Na levém okraji průčelí stojí na reliéfem zdobené konzole gotická socha sv. Petra s klíčem a zavřenou knihou. Socha byla umístěna pod mistrně zdobeným baldachýnem ze 14. století.

 

2. Łukowa 2/ Kotlarska

Reliéfní gotická konzola vezděná v nároží domu. Představuje souboj rytíře s gryfem. Scéna navazuje na svídnické legendy o bazilišku řádícím ve sklepě tohoto domu.

 

20. Rynek 34

Gotický portál ve tvaru lomeného oblouku byl na počátku 18. století doplněn barokními pilastry. Vše shora uzavírá kordonová římsa. Nad obloukem dveří byly umístěny dva k sobě obrácené gotické erby. Na levé straně erb zemí koruny české, na pravé svídnicko-javorského knížectví.

 

21. Rynek 35

Piano nobile barokní fasády bylo zdůrazněno štukovou nadokenní dekorací. Střídá se zde motiv vavřínového věnce s motivem mušle ověnčené stuhovým ornamentem.

 

22. Rynek 36

Výduť prostřední okenní osy domu zvětšuje dynamiku a zmírňuje nedokonalost symetrie fasády. Ve třetím patře byla na prostřední ose v poli nad oknem umístěna podobizna majitele domu.

 

23. Rynek 37/ Muzeum dávného kupectví

Barokní portál radnice vytvořil roku 1720 Christoph Hampel. Na balustádě balkónu byla umístěna kartuše s erbem Svídnice o čtyřech polích. Erb městu udělil král Ladislav Pohrobek.