Świdnicko

Vyhledávání:

120. Rynek 17

Pilastry prostřední okenní osy domu z roku 1910 zdobí vysoký reliéf představující hlavy Herma. Řecký bůh má na hlavě svůj cestovní klobouk s křidélky, tzv. petasos.

 

121. Rynek 13

Dům „U Andělského pozdravení” své jméno získal díky reliéfu anděla vepsanému v medailón na štítě novorenesanční fasády.

 

122. Rynek 21

Nad proskleným arkýřem v prvním patře je připevněna kovová plastika baziliška. Bájná příšera se coby strážce pokladů může vztahovat k profesi jednoho z dřívějších majitelů domu - zlatníka.

 

123. Rynek 41

V prostřední části 1. podlaží „Domu soukeníků” byla umístěna štuková kartuše se znakem českého království. Fasáda budovy získala svůj barokní ráz po přestavbě roku 1706.

 

124. ul. R. Traugutta 1

Střecha věžičky na nároží je korunována prolamovanou mřížkou s iniciály WK a korouhvičkou s datem 1890.

 

125. ul. Traugutta 2

Konzola podpírající rizalit prostřední okenní osy domu postaveného v 19. století byla ozdobena volutami z okázalých akantových listů a lví hlavou s girlandou z růží.

 

127. ul. R. Traugutta 6

Balkón nad portálem domu z 19. století podpírají dvě postavy svalnatých atlantů.

 

128. ul. Długa 26

Průčelí budovy získalo během přestavby v roce 1714 skromný barokní portál, nad nímž byl umístěn znak města Svídnice

 

129. ul. Franciszkańska1 /Grodzka

Velký činžovní dům na nároží postavený začátkem 20. století se pyšní dekorací s kupeckými motivy. V každé ze tří podokenních výplní v prvním patře vidíme mezi ratolestmi vinné révy znak představující loď s napnutými plachtami naloženou zbožím.

 

13. Rynek 27

Erb rodiny Hahnů, kteří se proslavili praktikováním a propragováním vodoléčby. Zvíře v erbu lze interpretovat dvojím způsobem - jako kohouta bezprostředně evokujícího příjmení rodiny nebo jako slípku zelenonohou, vodního ptáka, který odkazuje na lékařskou specializaci spojenou s vodou.

 

130. ul. Kolejowa 4

-Výplně pod okny ve třetím patře domu z roku 1902 zdobí profily muže a ženy v renesančním stylu. -Na nároží domu, na úrovni přízemí se nachází opěra rizalitu v podobě stromu s rozložitou korunou. Kdysi zde fungoval Hotel „U Německého dubu”.

 

131. ul. Kotlarska

Na segmentové římse barokního portálu stojí pískovcové sochy světců: sv. Augustýna s knihou, sv. Josefa s Jezulátkem a sv. Voršily se šípem.