Trutnovsko

10. Kříž se sv. Antonínem a sv. Annou - Babí

Sokl je nahoře ukončen obloukem a výžlabkem. Na přední straně dříku je okrouhlá nika s reliéfem sv. Anny a sv. Antonína Paduánského na oblakovém podnoží. Matka Panny Marie je znázorněna v roli učitelky, v levé ruce drží otevřenou knihu a pravou paží objímá děvčátko – Pannu Marii. Na dříku je upevněna hlavice se stříškou, zdobená románskými oblouky a nad nimi symbolem Trojjediného Boha. Zároveň tvoří patu štíhlého kříže, u níž jsou dvě hlavičky andílků. Původní kříž se sochou Krista sekanou z kamene se nedochoval, současná podoba pochází z opravy v roce 2015. Nápisy (v překladu): Smrt a svět musí podlehnout, kříž nad oběma zvítězí: Sláva a požehnání vzejde všem, kteří před ním ve víře pokleknou. Postaven v r. 1877 Antonem a Annou Altmannovými.


Fotogalerie

010

010