Královédvorsko

Sv. Jan Nepomucký v Dubenci

Památka je umístěna na volně přístupném prostranství v obci Dubenec, vedle bývalého celního úřadu. Plastika je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce a její autor je neznámý. Byla vztyčena zřejmě nákladem místních obyvatel v období konce druhé poloviny 19. století. Je zasvěcena Sv. Janu Nepomuckému. Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti základních částí – třístupňové základové podesty; podstavce (ve kterém byla původně umístěna nápisová deska); pilíře s centrálním reliéfem - znázorněním „Staroboleslavského Palladia“. Na bocích pilíře byly pak pravděpodobně umístěny drobné plastiky svatých, či adorujících andělíčků, avšak tyto se do dnešních dní nedochovaly. Další částí památky je římsa a figurální vrcholová plastika sv. Jana Nepomuckého. Plastika představuje postavu muže v kněžském hávu, s biretem na hlavě, držící v pravé ruce malý křížek. Okolo hlavy světce je umístěna železná pěti-hvězdičková svatozář. Sv. Jan Nepomucký se narodil mezi roky 1340 a 1350 v Pomuku a zemřel 20. března 1393 v Praze. Byl generálním vikářem pražské arcidiecéze a po své smrti mučedník katolické církve. Je jedním z českých zemských patronů. Díky způsobu jeho smrti je uctíván jako mučedník zpovědního tajemství a patron při přírodních pohromách a povodních.


Fotogalerie

Dubenec Nepomuk detail w2

Dubenec Nepomuk detail w2

 
Dubenec Nepomuk w

Dubenec Nepomuk w