Trutnovsko

119. Pieta – Bernartice u Trutnova

Již v záznamech z 19. století se o ní píše jako o cenné a velice kvalitní umělecké památce. Někdy bývala statue označovaná jako socha Bolestné Matky Boží. Je provedena z hrubozrnného pískovce. V textu uvádíme původní převážně malované nápisy dle stavu z 30tých let 19. století, přičemž jsou nyní poněkud odchylné nebo chybějí. V překladu – na dříku vpředu: Mariino milující srdce poukazuje na matčinu bolest; vlevo: Hleďte, to bolest, jako by od meče, Vyvolené bokem prochází. Koho Ježíš miluje, tomu posílá utrpení a vede ho k věčným radostem; vzadu: Modli se tu za své hříchy ve prospěch Matky Boží dnes a po všechny časy. Pořízena léta Páně 1736 [1729?]. Renovována roku 1831; vpravo: Ó vy všichni, kteří jdete kolem, pohleďte, zda nějaká bolest se rovná té mé.


Fotogalerie

119

119