Trutnovsko

106. Socha Panny Marie Růžencové - Libeč

Socha se nachází naproti čp. 51. Stojí na stupňovitém podstavci se širokým soklem. Na spodní části jsou boky ozdobeny opěrami s volutovým ornamentem, kterými je opticky doladěn rozměrový rozdíl vůči soklu. Střední část podstavce je nahoře ukončena římsou plnící funkci stříšky. Sokl je nízký, tvořený třemi stupni. Pomník je obklopen kovaným plůtkem s vrátky. Celý objekt stojí ve svahu na mohutném betonovém základu, který dorovnává rozdíl výšek terénu vůči silnici. Provedení základu je neestetické a nešetrné vůči charakteru pomníku přiznáním betonu na povrchu a pochází nejspíš z poválečné doby. Socha Panny Marie je provedena v duchu Lurdského zjevení, s růžencem v ruce. Velikost sochy je téměř realistická. Hlavní nápis inspirován chvalozpěvem Panny Marie od sv. Kazimíra, kralevice polského (v pře- kladu): Vznešená všem nebeským hlaholím, jsi požehnaná Panno ty, skrz Tebe na- lezli vyhnanci vysvobození a klid nebeský. Ó, dej, abychom zasvětili naše žití Synovi Tvému. Abychom zdědili, když zemřeme, Jeho nebes nejhojnější odměnu. Věnovali Johann a Johanna Schmidtovi 1892. Autor: J. Kühn, Pecka.


Fotogalerie

106

106