Trutnovsko

105. Kříž před kaplí - Debrné

U zbořené kaple sv. Jana Křtitele v někdejší obci stával kříž, doložený na fotografii ze 70tých let minulého století. Na podstavci, s nápisem na čelní ploše, byl upevněn dřík se šachovnicovitě zdobenými bočními plochami a s reliéfem P. Marie v mělké nice. Vysoká hlavice se symbolem Božího oka nesla litinový kříž s Kristem. Pomník byl po zboření kaple vyzvednut z trosek bývalým obyvatelem obce. Nápisy (v překladu): Sláva Bohu jedinému! 1855; vzadu: Pořízen Karlem Fleischerem a jeho manželkou v čp. 75, 1855; na soklu: G. B. V. Andreas Staude. V příjmení kameníka jsou písmena „S“ a „T“ psána přes sebe jako na hraničních kamenech města Trutnova a písmena „d“ jsou vícekrát chybně zaměněna za “b“ a naopak – viz č. 45 ve Stříteži. Oba díly pomníku byly v roce 2017 městem převzaty a použity k jeho obnově na původním místě. Litinový kříž není původní. Při obnově se na schodišťovém stupni objevil černou barvou napsaný letopočet 1909 a iniciály J. W., což souvisí s dřívější opravou.


Fotogalerie

105

105