Trutnovsko

111. Torzo kříže s Pannou Marií - Libeč

Nachází se v zahrádce před dřevěným srubem na konci Libče. Jedná se pravděpodobně o za- chráněné a přenesené torzo kříže od nedalekého čp. 32. Na původním místě zůstal zarostlý v křoví asi jen základ. Z pomníku je zřejmě zachována pouze tato střední část s reliéfem Panny Marie v nice orámované oblým výžlabkem a drážkou. Nápisy: Pochválen buď Ježíš Kristus. Pořízen Vin- cenzem Franzem v roce 1891. Autor: F. Špatenka v Trutnově.


Fotogalerie

112

112