Královédvorsko

Panna Marie v Borovnici

Plastika Panny Marie s anděly je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce a jejím autorem je J. Kuhn z Horní Brusnice. Byla vztyčena nákladem místní rodiny Krausových v roce 1894, což dokládá německy psaný nápis na zadní stěně pilíře: „Errichtet von Karl, Anna und Maria Kraus im Jahre 1894. J. Kuhn, Oberprausnitz.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – jednostupňové základové podesty; podstavce; pilíře, na jehož čelní stěně byla v mělké nice zřejmě umístěna nápisová deska s německy psaným textem. Nad nikou se dochoval nápis: „O Maria steh uns bei Daß uns Gott barmherzig sei.“ V českém překladu „O Panno Marie, stůj při nás, bože buď nám milosrdný.“ Na pilíř navazuje římsa a vrcholová plastika Panny Marie s anděly. Tu tvoří ženská prostovlasá postava s rozevřenou náručí, stojící na obláčkové podestě. Po jejích bocích se nacházejí klečící postavy andělů. Památka je ohrazena železným plůtkem, který je zasazen do pískovcového základu. Na čelní stěně se nachází přístupová branka.


Fotogalerie

Borovnice sv  Panna Marie detail web

Borovnice sv Panna Marie detail web

 
Borovnice Panna Marie web

Borovnice Panna Marie web