Trutnovsko

11. Sousoší Nejsvětější Trojice – Horní Staré Město

V empírovém slohu pojatý pomník tvoří podstavec pro sousoší Nejsvětější Trojice, v nice mezi sloupovím byl původně vymalován obraz s Pannou Marií a sv. Antonínem, držícím v náručí žehnajícího Ježíška. Hlavní římsu trojúhelníkového tvaru zdobí hlavičky andílků. Sedící stařec, symbolizující Boha Otce, svěřuje vládu nad světem Synovi – Zmrtvýchvstalému Kristu, s křížem opřeným o rameno a s chodidlem na zeměkouli. Nad oběma je znázorněn Duch Svatý jako holubice. Nápisy (v překladu): Tři jsou, kteří vydávají svědectví v Nebi: Otec, Slovo a Sv. Duch a tito tři jsou Jed- no. 1. Janův 5. 8. Nejsvětější Trojice, Trojjediný Bože, smiluj se nad námi! Zřízen manželi Antonem a Marií Erbenovými, Kalná Voda čp. 109 v roce 1891. Autor: J. Kühn, Pecka.


Fotogalerie

011

011