Královédvorsko

Sv. Jan Křtitel v Rohoznici

Barokní pískovcová plastika sv. Jana Křtitele pochází pravděpodobně z druhé poloviny 18. století. Její autor je neznámý. Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – jednostupňové základové podesty; podstavce, na jehož čelní stěně je vytesán náboženský text: „GA HLAS VOLAGICY / HO NA PAUSSTI: / PRIPRAWUGTE CESTU / PANE: PRIME / CINTE STEZKY GEHO.“; dále pilíře s centrálním reliéfem „Svaté rodiny“ (zprava postava sv. Josefa, malého Ježíše Krista a Panny Marie). Na zadní stěně pilíře je vytvořen nízký reliéf sv. Rocha. Další část památky tvoří římsa a vrcholová plastika sv. Jana Křtitele. Jedná se o prostovlasou postavu muže, do půle těla obnaženou, ze zad a přes spodní část těla pak zakrytou vlněnou přikrývkou. U jeho levé nohy se nachází plastika sedícího beránka. Levou rukou postava přidržuje dlouhý železný kříž. Památka je obklopena železným plůtkem (v minulosti ji však obklopovala kamenná balustráda s barokními profilovanými kuželkami) a je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V roce 2015 byla nákladem obce zrenovována.


Fotogalerie

Rohoznice sv  Jan Křtitel w1

Rohoznice sv Jan Křtitel w1

 
Rohoznice sv  Jan Křtitel w2

Rohoznice sv Jan Křtitel w2