Trutnovsko

107. Kalvárie - Libeč

Stojí pod zemědělskou usedlostí čp. 5 mezi dvěma zeravy a skládá se z pískovcové skalky, na níž se tyčí vysoký štíhlý kříž s plastikou Krista. Dole je pískovcovým sousoším ztvárněna biblická událost, kde stojí bolestí zdrcená Marie. Ta vztahuje ruku po svém mrtvém Synovi a v bolesti se hroutí. V tom ji utěšuje svatý Jan, klečící vedle kříže. Kovové oplocení je pěkným řemeslným výrobkem. Nápisy (v překladu): Dokonáno jest! Pořízena Aloisem a Berthou Weberovými 1914. Autor: J. Zeipelt, Trutnov.


Fotogalerie

107

107