Trutnovsko

108. Kříž se sv. Terezií - Libeč

Stojí ve svahu vlevo od čp. 25. Skládá se z kamenného soklu, dříku, hlavice s římsou a litinového kříže s Kristem. Ačkoliv byl zhotoven až v polo- vině 19. století, jeho autor se nechal silně inspirovat obdobím baroka a využil i rokokové vzory. Na čelní ploše je pak v mělké nice reliéf svaté Terezie. Nápisy (v překladu): Pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte a jste obtíženi [břemeny] a já vám odpočinutí dám. Matouš - 11. kap. 28. verš. Pořízen Antonem a Theresií Grosmannovými 1852.


Fotogalerie

108 k výměně

108 k výměně