Královédvorsko

„Sv. Trojice“ ve Velkém Vřešťově

Plastika „sv. Trojice“ je umístěna před kostelem církve Československé husitské a je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce. Její autor je neznámý. Byla vztyčena nákladem místních občanů v roce 1843, což dokládá nápis na zadní stěně pilíře: „K uctěnj neyswetegsj Trogice Bozské, socha tato zřjzena gest nákladem Jana Feggla a Františky nanželky geho w roce 1843.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – jednostupňové základové podesty; dále dvoustupňového podstavce, na jehož čelní stěně je vytesán náboženský text: „Poďtež ke mně wšickni, kteříž pracujete a obtjženi gste, a ga was občerstwim. Wezměte gho mé mise, a učte se ode mne. Neboť gsem tichý a pokorný srdcem; a nalezněte odpočinutj dušem swym. Gho mé zajisté gest sladké, a břjme mé lehké. Mat. k 11.“ Na podstavec navazuje pilíř s centrálním reliéfem „Narození Krista“, dále římsa a vrcholová plastika „Sv. Trojice“. Tu tvoří zprava postava „Boha Otce“ a postava „Boha Syna“ s křížem. Nad nimi je znázorněn „Duch Svatý“ (středová holubice). Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o třech osobách, totiž Bohu Otci, Bohu Synu a Bohu Duchu Svatém, které sdílejí jediné božství.


Fotogalerie

web2

web2

 
web 3

web 3

 
Velký Vřešťov sv  Trojice web1

Velký Vřešťov sv Trojice web1