Královédvorsko

Boží muka ve Velehrádku/Doubravici

Barokní „Boží muka“ jsou umístěna poblíž křižovatky silnic Doubravice - Bílé Poličany - Lanžov. Vztyčena byla roku 1694 a jejich autor je neznámý. V roce 1934 byla přenesena a zrenovována kvůli stavbě silnice. Jsou vytesána ze světlého jemnozrnného pískovce. Jedná se o vertikálně loženou památku skládající se ze šesti základních částí - dvoustupňové základové podesty; hranolového podstavce po obvodu zdobeného reliéfním znázorněním ovocných ratolestí a festonovými závěsy; dále římsy; toskánského sloupku; hranolové kaplice ukončené segmentovou stříškou s koulí a vrcholovým kovaným křížkem. Kaplice je po obvodu zdobena reliéfy – na čelní stěně je ztvárnění „Piety a Bolestné P. Marie se zapíchnutými sedmi hřeby v srdci“, na pravé straně se nachází reliéf „Krista Vítězného“, na zadní stěně je zobrazen „modlící se Kristus“ a na levé stěně pak znázornění „Kalvárie“ a vyrytý letopočet na spodním oblounu - 1694.


Fotogalerie

Doubravice boží muka detail w

Doubravice boží muka detail w

 
Doubravice Boží muka w

Doubravice Boží muka w