Trutnovsko

104. Winklerův kříž - Debrné

Boží muka, nyní bez jakéhokoliv nápisu, stojí blízko hranic s Polskem. Jsou vytesána z jednoho kusu pískovce a sokl tvoří masivní kamenná deska. Dřík i hlavice jsou profilované, jedinou ozdobou je na přední straně stylizovaný květ. Ve výklenku chybí nápisová deska nebo obraz svatého na plechu. Litinový kříž s Kristem pochází z opravy v roce 2017. Označení kříže nejspíše souvisí s někdejšími majiteli pozemků. Příslušníci rozvětveného rodu Winklerů žili a žijí v Bernarticích, odkud se sňatkem dostali také do Debrného.


Fotogalerie

104

104