Świdnicko

103. ul. Westerplatte 2

Kartuše se znakem mlynářského cechu, který drží dva lvi stojící na zadních tlapách. Ve čtyřech polích erbovního štítu byly umístěny: kružítko a úhelník, mlýnské kolo, ozubené kolo a válce. Pod erbem se táhne stuha s daty 1568, 1843 a 1908.


Fotogalerie

103

103