Královédvorsko

Kříž „U pošty“ v Dubenci

Památka se nachází v blízkosti místního poštovního úřadu, v obci Dubenec, GPS: 50°22'10.44"N, 15°48'43.04"E. Je umístěna na parcele č. 2003/1. Je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce. Vztyčena byla v roce 1881 nákladem místních dobrodinců (jejich jméno je vzhledem k výšce památky a umístění železné stříšky nad křížem dnes nečitelné). Autorem památky je Josef Langer z Dubence. To dokládají nápisy ze zadní strany římsy a boční stěně podstavce. Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti základních částí – trojstupňové základové podesty; dvoustupňového podstavce, na jehož čelní stěně je vytesán náboženský nápis v německém jazyce: ,,O Jesus Durch dein Kreutz und Leiden hast du die ganze Welt erlost“, ve volném překladu do češtiny: „Ó pane Bože skrze tvůj kříž a tvé utrpení jsi celý svět spasil.“ Na podstavec navazuje pilíř, v jehož čelní nice byla původně umístěna drobná plastika sv. Panny Marie; římsa a vrcholový kříž nesoucí figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista. Při patě kříže je umístěna drobná plastika odpočívajícího Beránka Božího a vytesán nápis: „Es ist vollbracht.“ (v českém překladu „Dokonáno jest“). Nad křížem je vyrobena plechová stříška, která vychází z masivní železné opěrky přišroubované k zadní části památky.


Fotogalerie

Doubravice kříž u pošty w

Doubravice kříž u pošty w

 
Doubravice kříž u pošty detail w2

Doubravice kříž u pošty detail w2