Trutnovsko

109. Mariánský kříž - Libeč

Kříž stojí od opravy v roce 2017 vpravo před mostkem, kam byl přenesen z protilehlého návrší. Skládá se z jednoduchého soklu, prostého dříku, hlavice a vlastního litinového kříže, který má břevna ukončena jetelovým vzorem. Na něm je upevněn litinový Kristus s hlavou skloněnou k pravému rameni. U paty kříže vidíme modlící se Pannu Marii se zkříženýma rukama v dlouhém řaseném plášti. Nápisová deska vpředu bohužel chybí, takže stáří lze jen odhadnout na 2. čtvrtinu 19. stol.


Fotogalerie

109 k výměně

109 k výměně