Świdnicko

128. ul. Długa 26

Průčelí budovy získalo během přestavby v roce 1714 skromný barokní portál, nad nímž byl umístěn znak města Svídnice


Fotogalerie

128

128