Trutnovsko

112. Kříž s reliéfem - Libeč

Neúplný kříž se nachází za č. ev. 8. Střední část je širší než podstavec a byla sem umístěna dodatečně. Nese reliéf, snad sv. Františka, který je velmi poškozen. Podstavec je zde na původním místě, což lze ověřit ze starých map. Nad pomníkem je novodobá stříška s taškovou krytinou, která zároveň tvoří ptačí budku. Nápis na podstavci (v překladu): Klaníme se Ti ó Pane Ježíši Kriste a velebíme Tě, neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Nápis na dříku (v překladu): Pořízen Franzem a Annou Franzovými v roce 1891.


Fotogalerie

112

112