Świdnicko

100. ul. Główna 4

V hlavní části budovy postavené ve 20. letech 20. století byl nad skromným portálem umístěn keramický antropomorfní reliéf. Postava drží v pravé ruce rydlo. V dolní části signatura DUBOIS.


Fotogalerie

100

100