Trutnovsko

100. Torzo kříže - Debrné

Při příjezdu po asfaltové cestě do bývalé obce, zmiňované již k roku 1260, stojí od opravy v roce 2017 přenesený pískovcový sokl, na kterém můžeme číst (v překladu): Pořízen Franzem Fleischerem roku MDCCCLVI [1856]. Donátor bydlel tehdy v domě čp. 40 a jako většina dalších větších sedláků obhospodařoval lán, který se táhl od Debrnského potoka po hranice katastru se Zlatou Olešnicí. Sokl byl původně součástí podstavce pod litinovým křížem a stával uprostřed obce v místě, které je nyní nepřístupné.


Fotogalerie

100 k výměně

100 k výměně