Trutnovsko

103. Kříž u pramene - Debrné

Jak vyplývá ze starých map, stával tento kříž na rozcestí, které se zánikem obce zmizelo, takže se nyní nachází na mezi uprostřed oplocených pastvin. Podstavec tvoří dva kamenné kvádry odstupňované velikosti, na nichž spočívá štíhlý jehlancový dřík s ozdobnou římsou. Nahoře je upevněn litinový kříž s Kristem, doplněný plechovou svatozáří. Přední a zadní strana dříku nese stopy po upevnění na plechu malovaných náboženských obrázků. Před opravou obtížně čitelné texty na bocích byly s velkou pravděpodobností inspirovány soudobou modlitební knížkou, text vpředu dole informuje o vzniku památky (v překladu): Křesťane, neprocházej nečinně kolem tohoto kříže, neboť je to i tvůj Spasitel a Vykupitel! AZCZO [?] Pohleď na svého Spasitele! Pokud se tvé srdce vzpírá, aby odpustilo Tvým nepřátelům, pak pamatuj, co On učinil. Je-li ti zatěžko plnit své povinnosti dle vůle Boží, tak pamatuj: Ježíš ti říká: Vezmi svůj kříž a následuj mne! Věnován Johannem Fleischerem, sedlákem z Debrného čp. 31 v roce Páně 1840.


Fotogalerie

103

103