Královédvorsko

Kříž v Bezníku/Borku

Pískovcový kříž je umístěn v obci Bezník, místní části obce Borek. Je vytvořen ze světlého pískovce a jeho autorem je J. Svoboda, sochař z Hořic. To dokládají i jeho insignie na pravé boční stěně podstavce. Byl vztyčen nákladem místních občanů v roce 1877. To dokládá i dochovaný nápis na zadní straně pilíře: „Tato socha jest postavena nákladem obce Beznické za starání starosty Jana Feika L.P. 1877. Opravena za starosty Ant. Š. 1908, K. Pospíšil, Pecka.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – jednostupňové základové podesty; podstavce, na kterém je vytesán náboženský text/humanistická minuskula: „Pojďte ke mně, kteříž v světě v slzách těžce pracujete, Pojďte, já vás občerstvím. Tento Spasitel vás volá, Jeho hlasu kdo odolá? Pojďme k němu s bříměm svým.“ Na podstavec navazuje pilíř s centrálním reliéfem sv. Panny Marie Bolestné, dále římsa na níž je umístěna drobná plastika odpočívajícího Beránka Božího (symbol nevinné oběti Spasitele) a kříž nesoucího figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a pergamen s nápisem I.N.R.I. Památka je obklopena železným plůtkem, který je zapuštěn do pískovcového základu. Byla nově zrestaurována v roce 2015. V její těsné blízkosti se nachází dobová dřevěná zvonička.


Fotogalerie

Borek Bezník Kříž web 2

Borek Bezník Kříž web 2

 
Borek Bezník Kříž web

Borek Bezník Kříž web