Trutnovsko

101. Kříž s Pannou Marií - Debrné

Kříž s reliéfem Panny Marie byl při opravě v létě 2017 přesunut z pozemku, sevřeného rozcestím, kde hrozilo jeho zřícení. Současně k němu bylo znovu obnoveno odcizené schodiště. Předchozí oprava provedena v roce 1996 na náklady německého rodáka Gottfrieda Franze, který je příbuzný donátorů z roku 1890. Při ní dostal pomník nový kříž, na němž již schází socha Krista. Nápisy (v překladu): Pochválen buď Ježíš Kristus. Pořízen Karlem a Marianou Demuthovými v roce 1890. Autor F. Špatenka, Trutnov.


Fotogalerie

101

101