Královédvorsko

Kříž na Borku

Kamenný kříž je umístěn v obci Borek. GPS: 50°25′53″, 15°39′43. Je vytvořen ze světlého jemnozrnného pískovce a vzhledem k jeho řemeslnému zpracování je jeho autorem pravděpodobně J. Khun. Byl vztyčen nákladem místních občanů pravděpodobně někdy v první polovině 19. století. Skládá se celkem z pěti na sebe navazujících částí – jednostupňové základové podesty; podstavce s reliéfem „spícího Ježíška na kříži“; pilíře s centrálním reliéfem sv. Panny Marie Bolestné; římsy s drobnou plastikou odpočívajícího Beránka Božího (symbol nevinné oběti Spasitele) a hlavičkami okřídlených andělíčků na bocích (tzv. putti). Vrcholový kříž nese figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a pergamen s nápisem I.N.R.I. Při úpatí kříže je znázorněn reliéf „Adamovy lebky s hadem“. Na bocích pilíře jsou vytesány následující nápisy - „BUD DOBŘE NADEGE, TWŮG SPASITEL ŽIGE.“ A „POGTE WY WSSICKNI KDO OBTIŽENI GSTE A GA WAS OBČERSTWIM.“ Kříž byl nově obnoven v roce 2015.


Fotogalerie

Borek kříž detail web

Borek kříž detail web

 
Borek kříž web

Borek kříž web