Świdnicko

Vyhledávání:

1.Łukowa 2/Kotlarska

Gotická socha sv. Jana Křtitele, jednoho z patronů města Svídnice z poslední čtvrtiny 14. stol. Originální dřevěná socha se nachází v Muzeu dávného kupectví, zde je dnes její věrná kopie.

 

10. Rynek 20

Iniciály PK umístěné v ověnčené katruši s hlavou boha Herma připomínají majitele domu Paula Kinzela, který roku 1907 dal fasádě novou secesní výzdobu.

 

100. ul. Główna 4

V hlavní části budovy postavené ve 20. letech 20. století byl nad skromným portálem umístěn keramický antropomorfní reliéf. Postava drží v pravé ruce rydlo. V dolní části signatura DUBOIS.

 

101. ul. Równa – II. Všeobecné gymnázium

Vchod do budovy nynějšího gymnázia zdobí sloup se čtvercovým podkladem. Každá stěna je rozdělena římsou na čtvrtiny s vepsanými znaky zvěrokruhu. Na jedné z těchto ploch lze přečíst signaturu DVBOIS.

 

102. ul. Trybunalska 7

Tři konzoly se sochanými a polychromovanými bustami Hérakla podpírají časti výkladce obchodu. Busty mají na sobě kůži z nemejského lva, jeden z tradičních atributů tohoto hrdiny.

 

103. ul. Westerplatte 2

Kartuše se znakem mlynářského cechu, který drží dva lvi stojící na zadních tlapách. Ve čtyřech polích erbovního štítu byly umístěny: kružítko a úhelník, mlýnské kolo, ozubené kolo a válce. Pod erbem se táhne stuha s daty 1568, 1843 a 1908.

 

104. ul. Długa 37

Zachovalou půlkruhovou archivoltu zdobí střídavě kratší a delší routy. V ostění portálu lze rozeznat datum 1573 a dvě kartuše - nalevo s iniciály HM, napravo se znakem pekařského mistra Hanse Müllera.

 

105. pl. 1000- lecia Państwa Polskiego 2

Nadsvětlík portálu domu z roku 1913 byl ozdobeno siliuteami dvou vzpínajících se gryfů, štítonošů nevelké kartuše.

 

106. pl. Wolności, město Dobromierz

Barokní sochu svatého Jana Nepomuckého v Dobroměři nechal roku 1728 vysochat Ferdinand von Nimptch. Po odrestaurování v roce 2010 byla přemístěna na plac Wolności (Náměstí Svobody).

 

107. ul. Rycerska, Bolków

Socha sv. Jana Nepomuckého zakoupená roku 1724 Johannesem Jesephem Strickeflusem stojí vedle kostela sv. Hedviky v Bolkově. Světec má na sobě oděv kanovníka z 18. století a v rukou drží své atributy - kříž a mučednickou palmovou ratolest.

 

108. ul. Św. Jana Nepomucena, vesnice Krzeszów

Z balustrády nad prostředním pilířem kamenného mostu přes řeku Zadrnou z 18. století shlíží na kolemdoucí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1736. Světec byl patronem zpovědního tajemství, měl chránit před povodněmi ale i před suchem.

 

109. ul. W. Łukasińskiego

Na cihlovém průčelí mezi okny byly umístěny čtyři modernistické reliéfy, alegorie opatřené německými nápisy: ARBEIT – praca, HANDEL – obchod, WISSENSCHAFT – věda a VERKEHR – doprava.

 
1 2 3 4 5 6 [...] 12 další