Královédvorsko

Kříž na Zvičině/Třebihošti

Památka je umístěna u stavení č. p. 164, při pravé straně silnice vedoucí přímo na vrchol Zvičiny. Je vytvořena z jemnozrnného světlého pískovce a byla vztyčena nákladem místních občanů 27. října v roce 1866. To dokládá i německy psaný nápis na zadní stěně pilíře: „Erichtet im denkwürdigen Jahre 1866 nach dem Preisz Kriege von der Gemeinde Svitschin den 27.October.“ Její autor je neznámý. Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – dvoustupňové základové podesty; podstavce, na kterém je čelně vytesán německy psaný náboženský text/humanistická minuskula: „Du alle, die ihr auf dem Weg vor übergehet, merket und sehet ob irgend ein Schmerz dem meinigen gleiche. Kl. Jerem. 1,12.“ Na podstavec navazuje pilíř s centrálním reliéfem sv. Panny Marie Bolestné, nad nímž je zasazena bohatě řemeslně zpracovaná lucerna. Následuje římsa, po jejíchž stranách jsou umístěny drobné hlavičky andělíčků (tzv. putti) a je na ní umístěna i drobná plastika odpočívajícího Beránka Božího (symbol nevinné oběti Spasitele). Vrcholem památky je kříž nesoucí figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a pergamen s nápisem I.N.R.I. Památka byla v roce 2017 obcí nově renovována.


Fotogalerie

Třebihošť Zvičina křížek detal w2

Třebihošť Zvičina křížek detal w2

 
Třebihošť Zvičina w2

Třebihošť Zvičina w2