Královédvorsko

Kristus Salvator v Kuksu

Novogotická socha Krista s křížem (plastika Salvátora) v nadživotní velikosti se nachází vedle roubené chalupy postavené v roce již 1703. Je vyrobena ze světlého jemnozrnného pískovce a byla vztyčena v roce 1858 nákladem hraběnky Sweerts Šporkové. Jejím autorem je česko-německý sochař Emanuel Max (*1810, +1901). Toto dokládají i německo – české nápisy na čelní stěně pilíře: „GEWIDMET von REGINA GRAFINN“ a „WĚNOWANÝ od REGINY HRABĚNKY SWÉÉRTS SPORK; 1858.“ Na pravé boční straně se nalézá signatura autora: "Em. Max fec. 1858". Římsa je zdobena novogotickými kružbovými motivy, nad kterými je vytesán nápis: „Nimm dein Kreuz auf Dach und folge, Mir nach.“ V českém překladu. „Vezmi svůj kříž na svá bedra a následuj mne.“ Vrcholová plastika znázorňuje Krista kráčejícího cestou utrpení na horu Golgot, kde byl pak ukřižován. Socha je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a v roce 2002 byla nově zrestaurována.


Fotogalerie

Kuks Kristus Salvator  w2

Kuks Kristus Salvator w2

 
Kuks Kristus Salvator web

Kuks Kristus Salvator web