Královédvorsko

Sv. Jan Nepomucký v Debrném/Mostku

Plastika sv. Jana Nepomuckého se nachází při hospodářství čp. 7. Byla vztyčena v roce 1814 nákladem Josefa Blaschka z č. p. 6, což dokládá i dochovaný zápis v místní kronice: „Die Statue ist errichtet worden von Joseph Blaschka durch Unterstützung mehrer Religionsfreunde 1814.“ Autorem díla je sochař Josef Kühn a místními obyvateli byla zvaná prostě „Johannes Statue“. Socha je vytvořena ze světlého pískovce a její údržbu měla na starost obec. Skládá se celkem z pěti na sebe navazujících částí – základové podesty; podstavce; pilíře, na jehož čelní stěně je vytvořen centrální reliéf Panny Marie se sejmutým Ježíšem Kristem z kříže (znázornění piety); dále z římsy a vrcholové plastiky sv. Jana Nepomuckého. Plastika představuje postavu muže v kněžském hávu, s tělem kontrapostně stočeným doprava, v pravé ruce držící biret, v levé ruce pak původně držel drobný krucifix. Dochovali se i archivní zprávy o jejím pořízení - za práci bylo zaplaceno 50 zlatých, dalších 15 zlatých obdržel autor za její štafírování. Památka byla renovována v letech 1838, 1860, 1892 a 1918. Sv. Jan Nepomucký se narodil mezi roky 1340 a 1350 v Pomuku a zemřel 20. března 1393 v Praze. Byl generálním vikářem pražské arcidiecéze a po své smrti mučedník katolické církve. Je jedním z českých zemských patronů. Díky způsobu jeho smrti je uctíván jako mučedník zpovědního tajemství a patron při přírodních pohromách a povodních.


Fotogalerie

mostek Debrné Nepomuk detail w3

mostek Debrné Nepomuk detail w3

 
Mostek Debrné Nepomuk w1

Mostek Debrné Nepomuk w1

 
Debrné sv  Jan Nepomucký w2

Debrné sv Jan Nepomucký w2