Trutnovsko

12. Kříž s Pannou Marií Milosrdnou - Horní Staré Město

Na bohatě zdobeném kříži, který zřídil majitel hamerského dvora na své louce, je na čelní straně v rokajové kartuši reliéf modlící se Panny Marie. Nápisy nyní vpředu (v překladu): Ó, Matko Milosrdenství, přijdi mi ku pomoci v posledním tažení. Ještě na kříži jsi se modlil za své nepřátele: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Zřízen v roce 1803 Josephem Illnerem. Nyní vzadu (ne zcela čitelně): Pochválen buď Ježíš Kristus! Křesťane, neprocházej [nadarmo] kolem tohoto kříže, vždyť já jsem tvůj Vykupitel a Spasitel. Opravil Franz Illner 1849.


Fotogalerie

012

012