Trutnovsko

32. Kříž s Pannou Marií - Oblanov

Kříž stojí před čp. 1. Nad soklem a dříkem s reliéfem Panny Marie se nachází zdobená hlavice s římsou, Beránkem Božím a torzem kříže s ukřižovaným Kristem. Nápisy (v překladu): Pohleďte na jeho bolesti, jak prolévá svou krev! Hleďte! Jak ze Srdce Ježíšova její poslední kapka vytéká. Trpěl za naše hříchy, nesl všechny naše viny. Nechává nás dojít milosti [odpuštění hříchů], dal nám pokoj a svou slávu. Pořízen Johannem a Elisabeth Thammovými 1869. Obnoven Ignatzem Kühnelem. Au- tor: J. Russ, Pilníkov.


Fotogalerie

032

032