Trutnovsko

39. Kříž s Pannou Marií - Bojiště u Trutnova

Stojí vedle cesty před domem čp. 53 a je sestaven z jednoduchého soklu, dříku, hlavice s římsou a kříže. Při horním okraji je sokl ozdoben oblým zakončením. Na čelní ploše dříku upoutá plastické ztvárnění Panny Marie na obláčku. U paty vlastního kříže klečí po stranách andílci. Beránek Boží leží na Knize života, uzavřené pěti pečetěmi. Nápisy (v překladu): V kříži je záchrana. Přijmi, ó Pane, můj dík, neboť bez tebe by má naděje slábla. Pořízen v roce 1928 Josefem a Marií Ronefeldovými.


Fotogalerie

039

039