Královédvorsko

Kříž na Zdobíně

Kříž je vytvořen ze světlého jemnozrnného pískovce a jeho autor je neznámý. Byl vztyčen nákladem místních obyvatel v roce 1884, což dokládá i nápis na zadní stěně pilíře: „Tento kříž postaven od občanů Zdobýnských 1884.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – trojstupňové základové podesty; podstavce, na jehož čelní stěně je vytesán náboženský text/humanistická minuskula: „Tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho nezahynul, ale měl život věčný. Sv. Jan 3,16.“ Na podstavec navazuje pilíř s centrální reliéfní plastikou Panny Marie Bolestné; dále římsa s plastikou odpočívajícího Beránka Božího (symbolu nevinné oběti Spasitele) při jejím vrcholu a okřídlené hlavičky andělíčků na jejích bocích (tzv. putti). Vrcholový kříž nese figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a reliéfní pergamen s nápisem I.N.R.I.


Fotogalerie

Zdobín kříž w2

Zdobín kříž w2

 
Zdobín kříž w1

Zdobín kříž w1