Trutnovsko

117. Mariánský kříž – Bernartice u Trutnova

Kolem roku 2007 byl přenesen na náklady obce na nynější místo a restaurován. Skládá se z přístupových schodů, soklu, dříku, hlavice a původního vrcholového kovového kříže s pozlaceným Kristem a Pannou Marií. Nápisy (v překladu): Sv. Marie. Pohleď člověče, jak Kristus pro tebe umírá a láskou ti spásu získává. Važ si této lásky, toť je to, co od tebe žádá. Sv. Josef. Sv. Barbora. Pořízen k poctě Boží Josefem a Marií Schmidtovými v roce 1867.


Fotogalerie

117

117