Trutnovsko

27. Mariánský kříž - Volanov

Stojí za plotem v předzahrádce domu čp. 41. Střední část dříku je předsazena a nese poloplastický reliéf P. Marie. Hlavice s římsou je bohatě zdobená osazeními a v průčelí nese volutovou stříšku s lasturou. Horní římsa je zdobena zjednodušeným perlovcem. Nad římsou je uprostřed plastika Beránka Božího ležícího na zapečetěné knize. Nad Beránkem je upevněn kovový praporec. Na obou nárožích jsou ozdobné hlavičky andílků - putti. Kříž je jednoduchý s nápisem INRI. Na kříži je vytesána vcelku kvalitní socha Krista s hlavou skloněnou k pravému rameni. Nápisy (v překladu): Dokonáno jest. Jan 19. 30. Nevíte, že my všichni, kteří ve jménu Krista Ježíše pokřtěni, v Jeho smrt pokřtěni jsme. Řím. 6. 3. Skrze Něho jsme usmířeni. Z vděčnosti postaven manželi Christophem a Elisabeth Baudischovými z Volanova čp. 41 v roce 1847. Opraven 1936. Autor: Josef Kühn z Pecky.


Fotogalerie

027

027