Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Královédvorsko

Vyhledávání:

Sv. Jan Nepomucký ve Lhotce/Lanžově

Památka je umístěna na volně přístupném prostranství v obci Lhotka, místní části obce Lanžov. Je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce a její autor je neznámý. Byla vztyčena v roce 1837, což dokládá nápis na čelní stěně podstavce: „Tato Štatule gest postavena z nákladu Jana Antonína w Roku 1827“. Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti základních částí – základové podesty; podstavce; pilíře s centrálním reliéfem - znázorněním „Staroboleslavského Palladia“; římsy, na jejíchž bocích jsou umístěny okřídlené hlavičky andělíčků (tzv. putti) a vrcholové plastiky sv. Jana Nepomuckého. Plastika představuje postavu muže v kněžském hávu, s biretem na hlavě, držící v pravé ruce pozlacenou myrtu. Vedle památky se nachází dřevěná zvonička. Sv. Jan Nepomucký se narodil mezi roky 1340 a 1350 v Pomuku a zemřel 20. března 1393 v Praze. Byl generálním vikářem pražské arcidiecéze a po své smrti mučedník katolické církve. Je jedním z českých zemských patronů. Díky způsobu jeho smrti je uctíván jako mučedník zpovědního tajemství a patron při přírodních pohromách a povodních.

 

Sv. Jan Nepomucký ve Velkém Vřešťově

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází v západní části návsi. Je vytesána ze světlého jemnozrnného pískovce a jejím autorem je P. Sucharda z Nové Paky. Byla vztyčena v roce 1850, což dokládá nápis na zadní stěně pilíře: „Zřízeno z nákladu Wáclawa Hawrdy, občana zdejšího čís. 2 roku 1850.“ Skládá se celkem z pěti na sebe navazujících částí – dvoustupňové základové podesty; podstavce; dále pilíře s centrálním reliéfem „křtu Páně“ (vyobrazení postav sv. Jana Křtitele a Ježíše Krista), pod nímž je vytesán nápis: „Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude. Mar.16.16.“ Dalšími částmi památky je římsa a vrcholová plastika sv. Jana Nepomuckého. Plastika představuje prostovlasou postavu muže v kněžském hávu, se zkříženými pažemi na prsou. Kněžský biret je položen při jeho nohách. Po bocích plastiky byly zřejmě původně umístěny drobné plastiky adorujících andělíčků. Památka je obklopena železným plůtkem, který je nárožně zapuštěn do pískovcového základu. Sv. Jan Nepomucký se narodil mezi roky 1340 a 1350 v Pomuku a zemřel 20. března 1393 v Praze. Byl generálním vikářem pražské arcidiecéze a po své smrti mučedník katolické církve. Je jedním z českých zemských patronů. Díky způsobu jeho smrti je uctíván jako mučedník zpovědního tajemství a patron při přírodních pohromách a povodních.

 

Sv. Josef s Ježíškem v Dubenci

Památka je umístěna vedle lesní cesty ve směru na obec Hustířany, při tehdejším přechodu hranice mezi Sudety a tehdejší Československou republikou. Je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce a její autorem je J. Wagner ze Dvora Králové. Byla vztyčena nákladem místního občana Josefa Bauera v roce 1892. To dokládá i německy psaný nápis na zadní stěně pilíře: „Erichtet von Josef Bauer 1892“. Skládá se z těchto na sebe navazujících částí – dvoustupňové základové podesty; podstavce, na jehož čelní pohledové stěně je vytesán dvoujazyčný nápis: „Gottes Gnade Für des Lebens Dunkle Pfade Hilfe fur demlet den streit Jm Berichte Barmhersigkeit. - Milosti nám vypros na té zemi, ať se jak ty stkvíme ctnostmi všemi, přimlouvej se s nimi v hvězdném nebi stále, ať je s námi požehnání Páně, Svatý Josef.“ Další částí památky je pilíř, na jehož čelní pohledové straně je vytvořeno nápisové pole zakončené zdobným novogotickým reliéfem. V něm je vytesán v německém jazyce špatně čitelný náboženský text/humanistická minuskula. Na pilíř navazuje římsa a vrcholová plastika sv. Josefa s Ježíškem. Svatý Josef byl manžel Panny Marie, která porodila Ježíše Krista jako Božího Syna (Boha Otce). Pocházel z rodu Davidova, zemřel přirozenou smrtí. V českém prostředí se tradičně uvádí, že sv. Josef byl povoláním tesař, má však obecnější význam, označuje „muže, který pracuje se dřevem, kameny či železem“. Jeho atributy jsou pila, sekera, lilie, a Ježíšek.

 

Sv. Josef v Horní Brusnici

Pískovcové sousoší Sv. Josefa s Ježíškem se nachází poblíž mostku přes Brusnický potok u křižovatky silnic ve směru na Pecku a vrch Zvičinu, na JZ okraji obce Horní Brusnice. Jeho autor a rok vzniku je neznámý. Jedná se však o barokní práci s prvky lidového projevu inspirované M. B. Braunem a J. F. Pacákem, pocházející zřejmě z první čtvrtiny 18. století. Památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce a skládá se celkem z pěti na sebe navazujících částí – základové podesty; podstavce; pilíře, na jehož bocích jsou vytvořena zrcadla s květinovými závěsy (tzv. festony). Z čelní strany je vytesáno nápisové pole s německy psanou humanistickou minuskulou: „Bitte für uns hl. Joseph“ (v českém překladu „Oroduj za nás sv. Josefe.“). Na zadní stěně pilíře se nachází datum obnovy: „Renoviert 1905“. Další částí památky je římsa a vrcholová plastika sv. Josefa vedoucího malého Ježíše za ruku. Socha sv. Josefa je zde zobrazena v kontrapostu, s nakročenou pravou nohou, levou ruku má světec položenou na prsou. Okolo památky se nacházejí čtyři pískovcové sloupky - pozůstatky původního oplocení. Svatý Josef byl manžel Panny Marie, která porodila Ježíše Krista jako Božího Syna (Boha Otce). Pocházel z rodu Davidova, zemřel přirozenou smrtí. V českém prostředí se tradičně uvádí, že sv. Josef byl povoláním tesař, má však obecnější význam, označuje „muže, který pracuje se dřevem, kameny či železem“. Jeho atributy jsou: pila, sekera, lilie a Ježíšek. Památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

 

Sv. Trojice v Borovničce

Plastika „sv. Trojice“ je umístěna při pravé straně místní komunikace ve směru na obec Borovnice. GPS: 50°30'08.77"N, 15°39'30.66"E. Je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce a jejím autorem je J. Khun z Oberprauznitz (Horní Brusnice). Byla vztyčena nákladem místního občana Josefa Ulwera v roce 1881 a obnovena v roce 1904 H.E.Kaiserem. Toto dokládá dochovaný nápis na zadní straně pilíře: „Erichtet von Josef Ulwer in jahre 1881, Renovirt 1904 H. E. Kaiser“. Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – dvoustupňové základové podesty; podstavce, do kterého je čelně vsazena nápisová deska z bílého mramoru s náboženským textem/humanistickou minuskulou: „Heilige Dreifaltigkeit ein einiger Gott! Erbarme Dich unser!“ Na podstavec navazuje pilíř s centrálním reliéfem sv. Josefa s mladým Ježíšem; římsa a vrcholová plastika „sv. Trojice“. Tu tvoří zprava postava „Boha Otce“ a postava „Boha Syna“ nesoucí v rukou kříž. Nad nimi je znázorněn „Duch Svatý“ (středová holubice). Památka je obklopena železným plůtkem, který je zapuštěn do pískovcového základu. Památka byla obcí obnovena v roce 2017. Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o třech osobách, totiž Bohu Otci, Bohu Synu a Bohu Duchu Svatém, které sdílejí jediné božství.

 

Železný kříž v Rohoznici

Pískovcová památka se nachází v centrální části obce Rohoznice, na levém břehu řeky Bystřice, vedle Obecního úřadu. Její autor je neznámý. Byla vztyčena pravděpodobně v první polovině 19. století (některé prameny uvádějí rok 1835) nákladem Rohoznického panství. V roce 1861 byla poškozena vichřicí a v roce 1885 nově obnovena. Toto dokládají nápisy na stěnách podstavce: vzadu „Za času W:P: Gana Eduarda Arnolda Faráře Miletínského a JJ: G. a P. R. Nákladem Obce Rohoznice obého panství ZCJΓH.“, vlevo „A roce, 1861 28/7. Bila ta Štátuje, od Větru vyvrácena. ZČ., J.F:p.“, vpravo „Obnoveno v roku 1885.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z šesti navazujících částí – dvoustupňové základové podesty; podstavce s již výše zmíněnými texty a na jehož čelní stěně je navíc vytesán náboženský text: „KRYSTUS TRPĚL ZA NÁS WÁM POZUSTAWIW PŘÍKLAD BYGSTE NÁSLEDOVALI ŠLÉPEGÍ GEHO.“ Další částí památky je pilíř s volutovou profilací, na kterém byla původně čelně umístěna drobná plastika svatého; dále zdobná římsa, po jejíchž stranách stojí drobné plastiky postav sv. Jana Evangelisty a Panny Marie (tyto pospolu s železným krucifixem tvoří tzv. sousoší „Kalvárie“). Na čelní stěně římsy je vytesán propletený kryptogram jména Panny Marie a konečně vrcholový kovaný kříž s postavou ukřižovaného Ježíše Krista. Památka je ohrazena pískovcovou balustrádou a v roce 2017 byla obcí renovována. Vedle ní (vpravo) stojí původní dřevěná zvonička.

 
Vytvořeno 21.2.2018 15:26:36 | přečteno 11290x | ernest
 
load