Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Kovový křížek v Dolní Brusnici

Památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce, vrcholový kříž je pak vyroben z litiny. Její autor je neznámý. Byla vztyčena nákladem obyvatel Dolní Brusnice v roce 1850, což dokládá i nápis na pravé boční stěně podstavce: „Errichtet zur Verehrung des gekreuzigten Herrn Jesu Christi von den Gemeins Gliedern der ehrbaren Gemeinde Nieder Prausnitz im Jahre 1850.“ Skládá se celkem z pěti na sebe navazujících částí – základové podesty; podstavce, na jehož čelní stěně je vytesán velmi špatně čitelný náboženský text/humanistická minuskula v německém jazyce; dále pilíře s centrální reliéfní plastikou sv. Panny Marie Bolestné; římsy s plastikou odpočívajícího Beránka Božího (symbolu nevinné oběti Spasitele) při jejím vrcholu a vrcholového kovového kříže nesoucího figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista. Památka byla původně ohraněna dřevěným plůtkem, zapuštěným nárožně do pískovcových sloupků.


Fotogalerie

Dol  Brusnice detail web

Dol Brusnice detail web

 
Dol  Brusnice web

Dol Brusnice web

 
 
Vytvořeno 21.2.2018 15:26:36 | přečteno 11290x | ernest
 
load