Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Świdnicko

Vyhledávání:

68. ul. Długa 1

Střechu nárožní věžičky doplňuje korouhvička ve tvaru zjednodušené větrné růžice ukazující pomocí protínajících se šipek hlavní světové strany.

 

69. ul. Długa 1

Ve vrcholovém klenáku okna se očím kolemjdoucích nabízí pohled na dekorativní motiv pocházející z řecké mytologie. Tvář Herakla s lví kůží nataženou na hlavu byla na fasádě tohoto domu použita čtrnáctkrát.

 

7. Rynek 15

Polychromovaná renesanční reliéfová výplň představuje Nanebevstoupení Krista. Vyobrazený výjev byl opatřen inskripcí: Kristus, který zemřel z hříchy tohoto světa, porazil ďábla, je živ a triumfuje”

 

70. ul. Długa 1

Frontony nad okny v prvním patře zkrášlují medailony s hlavou boha kupců a obchodu Herma v okřídleném klobouku.

 

71. pl. Jana Pawła II

Nevelký bazilišek je součástí gotického sousoší Sv. Anny Samotřetí z roku 1496 - tento údaj podává inskripce na stuze. Ve středověku byl bazilišek ztotožňován se zlem a dokonce s ďáblem.

 

72. pl. Jana Pawła II

Gotická konzola nesoucí žebra klenby jižní lodě byla ozdobena výjevem vyhnání Adama a Evy z ráje. První lidé stojí pod stromem poznání, kolem kterého se vine had.

 

74. pl. Jana Pawła II

Portál Oblíbenkyně postavený roku 1380 je součástí severní fasády katedrály. Zdobí jej dvě sousoší na konzolích. První představuje Aristotela a Filis, druhé Samsona a Dalilu.

 

75. pl. Jana Pawła II

Gotická představa ďábla na konzoli podpírající žebra klenby krypty z první poloviny 14. století. Ďábel zde byl představen velice frivolním způsobem.

 

76. pl. Jana Pawła II

Gotická konzola s reliéfním zpodobněním hlavy Saracéna, jak si jej lidé představovali v 1. polovině 14. století, tvoří součást výzdoby krypty. Hlava je ovinutá tkaninou. Nelze si nepovšimnout třech nosních dírek.

 

77. ul. Wrocławska 80

Na vrcholovém klenáku brány bývalého Mlýna Styrius se nabízí pohled na symboly svobodných zednářů - kružítko, úhelník a ozubené kolo.

 

78. pl. Jana Pawła II

Gotická konzola nesoucí žebra klenby jižní lodě ukazuje výjev souboje Samsona se lvem. Tělo Samsona pokrývají vlasy. To zdůrazňuje sílu, jíž disponoval díky tomu, že je nestříhal.

 

79. pl. Jana Pawła II

Renesanční epitaf vezděný do fasády katedrály v její severní části představuje ukřižovaného Krista. Klečícími postavami pod křížem jsou členové rodiny: Mathias Tschinder, Anna Freund, Sebastian Tschinder a Eva Beck.

 
Vytvořeno 21.2.2018 16:54:50 | přečteno 13858x | ernest
 
load