Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Železný kříž v Rohoznici

Pískovcová památka se nachází v centrální části obce Rohoznice, na levém břehu řeky Bystřice, vedle Obecního úřadu. Její autor je neznámý. Byla vztyčena pravděpodobně v první polovině 19. století (některé prameny uvádějí rok 1835) nákladem Rohoznického panství. V roce 1861 byla poškozena vichřicí a v roce 1885 nově obnovena. Toto dokládají nápisy na stěnách podstavce: vzadu „Za času W:P: Gana Eduarda Arnolda Faráře Miletínského a JJ: G. a P. R. Nákladem Obce Rohoznice obého panství ZCJΓH.“, vlevo „A roce, 1861 28/7. Bila ta Štátuje, od Větru vyvrácena. ZČ., J.F:p.“, vpravo „Obnoveno v roku 1885.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z šesti navazujících částí – dvoustupňové základové podesty; podstavce s již výše zmíněnými texty a na jehož čelní stěně je navíc vytesán náboženský text: „KRYSTUS TRPĚL ZA NÁS WÁM POZUSTAWIW PŘÍKLAD BYGSTE NÁSLEDOVALI ŠLÉPEGÍ GEHO.“ Další částí památky je pilíř s volutovou profilací, na kterém byla původně čelně umístěna drobná plastika svatého; dále zdobná římsa, po jejíchž stranách stojí drobné plastiky postav sv. Jana Evangelisty a Panny Marie (tyto pospolu s železným krucifixem tvoří tzv. sousoší „Kalvárie“). Na čelní stěně římsy je vytesán propletený kryptogram jména Panny Marie a konečně vrcholový kovaný kříž s postavou ukřižovaného Ježíše Krista. Památka je ohrazena pískovcovou balustrádou a v roce 2017 byla obcí renovována. Vedle ní (vpravo) stojí původní dřevěná zvonička.


Fotogalerie

Rohoznice kříž w1

Rohoznice kříž w1

 
Železný kříž v Rohoznici

Železný kříž v Rohoznici

 
 
Vytvořeno 21.2.2018 15:26:36 | přečteno 11290x | ernest
 
load