Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Trutnovsko

Vyhledávání:

35. Litinový kříž s podstavcem - Bojiště u Trutnova

Kříž stojí před domem čp. 28. Sestává z jednoduchého pískovcového soklu s nápisy i po stranách a z vysokého kříže s Kristem. Uprostřed mírně zešikmené horní plochy je zasazen plochý nezdobený litinový kříž. Na kříži je upevněna vcelku kvalitní kovová plastika Krista s hlavou skloněnou k pravému rameni. Tento vzhled získal kříž již při opravě 1843. Nápisy (v překladu): Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. Dokonáno jest. Žízním. Opravil A[nton] + W[ihan] 1843.

 

36. Kříž proti kapličce - Bojiště u Trutnova

Kříž stojí před čp. 111. Na prostém hranolovém soklu s mírně tvarovanou horní plochou, jinak ovšem bez jakékoliv další profilace, je zpředu připevněna obdélníková mramorová deska s jednoduchým orámováním a vyzlaceným nápisem. Pomníku dominuje nepůvodní, zdobně provedený litinový kříž se sochou Krista s hlavou skloněnou k pravému rameni. Město Trutnov opravilo pomník do současné podoby v letech 2006-2007. Nápis (v překladu): Pochválen buď Ježíš Kristus.

 

37. Litinový kříž s oplocením - Bojiště u Trutnova

Stojí stranou hlavní silnice. Hranolovitý pískovcový sokl nese dřík, opticky zesílený osazením a s boky zdobenými poloreliéfem. Na hlavici je upevněn umělecky provedený kříž s tělem Ukřižovaného, který má rozšířená zakončení ramen s květinovým vzorem, u paty je symbolika hadů. Původní mramorovou desku zdobil porcelánový medailon s hlavou Krista. Nápisy (v překladu): Ó člověče! Uzři řádně svého Spasitele. Visí na kříži a pro tebe na něm zemřel. A. No 1838. [Opraven] 1936.

 

38. Rokokový kříž - Bojiště u Trutnova

Kříž, který je zapsanou kulturní památkou, stojí na cestě k domu čp. 62. Je sestaven ze 4 částí: soklu, dříku, hlavice a podstavy kříže s nízkým křížem. Hranolovitý sokl má vpředu nápis (v překladu): Ó, vy všichni, kteří jdete touto cestou, pamatujte na mou bolest, zda se rovná vaší. JK 1826 FK H. Z archivních pramenů vyplývá, že uvedená písmena znamenají jména donátorů Johann Kühnel a Franz Kühnel z Bojiště [něm. Hohenbruck]. Štíhlý dřík je na bocích ozdoben rokokovými volutami, lasturovým vzorem a stuhami. V jeho čelní ploše je mělká nika s reliéfem Panny Marie. Mohutná hlavice je doplněna plastickou ozdobnou vavřínovou girlandou, vpředu s rozetou ve tvaru květu. Podstava kříže je v poměru k ostatním částem pomníku velmi mohutná. Po obou stranách štíhlého bloku s konkávně pro- lomenými stranami jsou dvě hlavičky andělů s perutěmi, hledící na reliéf kalichu uprostřed čelní plochy. Boční hrany jsou lemovány vavřínovými nebo palmovými ratolestmi. U paty kříže je ztvárněn symbol nevinné oběti Spasitele plastikou odpočívajícího Beránka Božího, nad jehož hřbetem je lebka. Socha Krista stojí přímo na lebce. Výtvarné provedení Ukřižovaného je velmi naivní. Ramena kříže jsou zakončena ozdobnými volutami.

 

39. Kříž s Pannou Marií - Bojiště u Trutnova

Stojí vedle cesty před domem čp. 53 a je sestaven z jednoduchého soklu, dříku, hlavice s římsou a kříže. Při horním okraji je sokl ozdoben oblým zakončením. Na čelní ploše dříku upoutá plastické ztvárnění Panny Marie na obláčku. U paty vlastního kříže klečí po stranách andílci. Beránek Boží leží na Knize života, uzavřené pěti pečetěmi. Nápisy (v překladu): V kříži je záchrana. Přijmi, ó Pane, můj dík, neboť bez tebe by má naděje slábla. Pořízen v roce 1928 Josefem a Marií Ronefeldovými.

 

4. Kříž - Babí

Hranolovitý sokl, zakončený výžlabkem, je zhotoven ze světlejšího pískovce, než tmavý dřík a římsa. Na čelní a bočních stěnách dříku jsou nápisy v pravoúhlých rámech, v rozích s drobnými rozetami. Litinové části vlastního kříže jsou snýtovány. Nápisy (v překladu): Uzři svého Spasitele. Chce-li tvé srdce ještě vzdorovat, aby odpustilo Tvým nepřátelům, pak hleď, co On učinil. Postaveno léta Páně 1836. Zřízen Františkem Illnerem a jeho otcem Josefem z čp. 70. Opraven v roce 1913 Petrem Schubertem z čp. 70.

 

40. Mariánský kříž pod Prostředním vrchem - Bojiště u Trutnova

Je dobře dostupný po cyklotrase z Bojiště do Starého Rokytníku. Podstavec tvoří jen sokl a nízký dřík. Vrchní část dříku přechází opticky v podnoží sochy Panny Marie. Vlastní kříž má sošku Krista jednoduše řešenou. Kolem je kovový oplůtek. Nápisy (v překladu): Pořízen v roce 1929 Marií Demuthovou z Bojiště čp. 14. V krásné zahradě přírody vidíš stopy velkého Boha. A chceš-li ho vidět ještě většího, pak se zastav před jeho křížem. Autor: Spatenka.

 

41. Kříž u staré silnice - Bojiště u Trutnova

Stojí v zatáčce staré silnice u háječku na „Humburáku“ vpravo (ve směru od Trutnova) na mezi. Podstavec kříže je sestaven jen ze dvou částí – stupňovitého soklu a nízkého dříku. Kdysi nesl na sobě vyšší litinový kříž, zřejmě s plastikou Krista. Spodní a střední část jsou jednoduchého tvaru. Zbývající horní rovná plocha má uprostřed otvor po zasazení kříže. Nápisy (v překladu): Hříšníku, neprocházej zde okolo! - aniž bys pomyslel na spásu své duše. Zřízen 1937. Vytvořil G. Staffa.

 

42. Kříž se Svatou rodinou – Nový rokytník

Kříž stojí v zahradě domu čp. 5. Tvoří ho 4 části: sokl, dřík, hlavice a vysoký kříž. V dříku je hluboká nika se sousoším Svaté rodiny. Vlevo stojí Panna Marie, vpravo sv. Josef, mezi nimi Ježíš, držící v ruce kouli, představující Zemi. Pata vlastního kříže přechází v masivní kříž, který je bez oz- dob, s plastikou Krista a nápisem IN-RI. Nápisy (v překladu): Pochválen buď Ježíš Kristus. Nechci být tebou nikdy, nikdy opuštěn, s tebou chci žít a skonat. Pořízen v roce 1928 Albinem Reehem.

 

43. Kříž se světci – Nový rokytník

Kříž se zámečnicky zdařile provedeným plůtkem stojí u cesty k domu čp. 3. Skládá se z kamenného soklu, dříku, hlavice s římsou a kříže. Do dříku jsou zasazeny desky s nikami a reliéfy, vpředu Panny Marie, vlevo sv. Františka a vpravo sv. Floriána. Řemeslně pěkně zpracovaný litinový kříž je osazen přímo do hlavice a zezadu zpevněn vzpěrou. Na kříži jsou upevněny litinové ozdoby rostlinného charakteru a litinová plastika Krista. Nápisy (v překladu): Ježíš, má láska je ukřižována! Věnován Franzem Krausem. Postaven jeho sourozencem 1858.

 

44. Mariánský kříž - Střítěž

Klasicistní kříž u kaple Nejsv. Srdce Ježíše má na dříku reliéf Panny Marie, hrany zdobí voluty a na bocích kytice. Rovnou římsu doplňují andělé. Mimořádně vysoká podstava kříže nese symboly hostie a kalicha - Těla a Krve Páně. U paty kříže spočívá Beránek. Nápisy (v překladu): Dokonáno jest, pravil Ježíš Kristus. Pane Ježíši! Do tvých rukou v pláči poroučím svého ducha. Opraven ke cti Boží manželi Florianem a Paulinou Futterovými v roce 1883. Věnovali Johannes Futter a jeho manželka Elisabeta Futter 1827.

 

45. Kalvárie - Střítěž

Na čelní straně dominuje reliéf Panny Marie v oválné kartuši, zdobené vavřínovým věncem. Litinový kříž chybí. Negramotnost kameníka prokazuje, že zaměnil písmena „d“ (čtyřikrát chybně „b“) a „b“ (jednou chybně „d“) a některá písmena používal uprostřed slov jako velká. Nápisy (v překladu): Dílo dne teď dospělo ke konci, až Ježíš pravil: Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. Pořízen ke cti Boží Franzem Kammelem v roce 1855. Opraven Franzem a Wilhelminou Girka 1883 [obtížně čitelné]. Kříž patřil k domu čp. 23.

 
Vytvořeno 21.2.2018 15:27:12 | přečteno 26185x | ernest
 
load