Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Figurální náhrobek v Bílé Třemešné

Figurální náhrobek Budivoje Třemešského z Železna pochází z roku 1578 a jeho autor je neznámý. Je zasazený sekundárně na exteriéru kostelní lodi sv. Jakuba, avšak původně byl umístěn v jeho interiéru. Na památce vyrobené z jemnozrnného světlého pískovce je reliéfně provedená mužská postava v plátové zbroji. Pod hlavou rytíře je zobrazen polštář, pravá ruka postavy spočívá na přílbě zdobené pery, pod níž je reliéfně provedený erbovní znak. Levá ruka spočívá na jílci meče. Po obvodu náhrobníku probíhá místy již nečitelný reliéfní nápis: „Léta páně 1578 v sobotu najprv středoposti urozený a statečný Rytíř pán Budivoj Třemešský život svůj dokonal a tělo jeho tuto pochováno jest. Pán Bůh ráč duši jeho i nám také milosrdným býti.“ Výška náhrobní desky je 190 cm, šířka pak 98 cm. Budivoj Třemešský z Železna držel tvrz v Bílé Třemešné od roku 1564, kdy získal také tvrz v Borkách. Jeho erbovní znak tvořil ve štítu dvouocasý lev ve skoku (doleva), nad štítem bylo umístěno kolčí helmy s přikrývadly, nad kterou je zobrazen klenot v podobě rozevřených křídel. Dle starobylé pověsti nechal malý kostelík postavit Konrád Třemešský, šlechtic na zdejším statku, a zasvětil jej sv. Jakubu podle svého prapředka Jakuba Třemešského. Pověst vypráví, že tak učinil přímo na místě neštěstí, kde právě šlechticův bratr Budivoj spadl nešťastně z koně a zabil se.


Fotogalerie

Bílá Třemešná  náhrobník  web

Bílá Třemešná náhrobník web

 
Bílá Tř  náhrobník web 2

Bílá Tř náhrobník web 2

 
 
Vytvořeno 21.2.2018 15:26:36 | přečteno 11290x | ernest
 
load